Κλιματισμός:

Χρησιμοποιήθηκαν 6 κλιματιστικά τύπου κασέτας και τοίχου, διαφόρων αποδόσεων της εταιρείας Inventor.

Ανάληψη έργου : Οκτώβριος 2015