Κλιματισμός:

Προεγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων και εγκατάσταση 4 κλιματιστικών τύπου split διαφόρων αποδόσεων και Multi εξωτερικής μονάδας με 3 εσωτερικές Ολα Μitsubishi.