Κλιματισμός:

Χρησιμοποιήθηκαν κλιµατιστικά τύπου Κασσετας Split και Multi DAIKIN και κλιµατιστικά δαπέδου FUJITSU.