Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης:

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας(υψηλών θερμοκρασιών - 80C) DAIKIN Altherma High Temp σε αντικατάσταση του κεντρικού λέβητα πετρελαίου του σπιτιού για το ισόγειο και τον 1ον όροφο και αποκοπή από το υπόγειο.Νέες κεντρικές στήλες για απευθείας σύνδεση στοκολλεκτέρ του ορόφου.Η αντλία θα εγκατασταθεί στην δεξιά του σπιτιού σε εξωτερικό χώρο.

Ζεστά Νερά Χρήσης:

Ηλιακός Θερμοσίφωνας HELIOAKMI 160L επιλεκτικού συλλέκτη τιτανίου υποβοηθούμενο απο την αντλία.

Έκταση Χώρου: 240μ²