Κλιματισμός:

Χρησιμοποιήθηκαν 2 κλιματιστικές μονάδες καναλάτες Mitsubishi 78000 BTU έκαστος με στρογγυλούς αεραγωγούς εμφανούς τύπου.

Εξαερισμός:

Nicotra 12/12 σε κιβώτιο 3 ταχυτήτων 5000 κυβικών μέτρων αέρα με στρογγυλούς αεραγωγούς εμφανούς τύπου.