Κλιματισμός - Εξαερισμός:

Χρησιμοποιήθηκαν 2 κλιματιστικές μονάδες καναλάτες MITSUBISHI ELECTRIC 48000 BTU έκαστη και
εξαερισμός NICOTRA 10/10 3 ταχυτήτων 3500 κυβικών μέτρων με εύκαμπτους αγωγούς