Κλιματισμός:

2 Καναλάτες μονάδες GREE 45000 BTU με εύκαμπτους αεραγωγούς για το ισόγειο και ένα κλιματιστικό τύπου split Fujitsu 24000 BTU για το υπόγειο.

Εξαερισμός:

Nicotra 4000 κυβικών για το ισόγειο με εύκαπτους αεραγωγούς και Nicotra 3500 κυβικών για το υπόγειο με στρογγυλό κανάλι εμφανούς τύπου.

Ζεστά Νερά Χρήσης:

Ηλιακός θερμοσίφωνας Solarnet 160 λίτρων, επιιλεκτικός 2,62 τετραγωνικών μέτρων, για την κάλυψη των αναγκών του πλυντηρίου πιάτων.

Ανάληψη έργου : Δεκέμβριος 2013

Έκταση Χώρου: 240μ²